Khand Baudhik Toli Baithak & Prashikshan

Feel free to edit this page or do things differently.

Khand Baudhik Toli is made of:

 • Khand Baudhik Pramukh
 • Each Valay Baudhik Pramukh

Khanda Baudhik Toli Baithak Apekshit:

 • Khand Baudhik Toli
 • Optional: Khanda Karyavah, Sharireek Pramukh, Vyavastha Pramukh

When to have Khand Baudhik Toli Baithak:

 • Last week of the month

Suggested duration of Khand Baudhik Toli Baithak:

 • 1.30h

What to do in Khand Baudhik Toli Baithak/Prashikshan:

 • Open with geet of running month
 • Note Apekshit/Upasthit
 • Sameeksha of previous month
 • Share Khand pravas yojana
 • Do abhyasa of next month geet
 • Preparation of Charcha points
 • Preparation of Katha points
 • Preparation of Khand (Baudhik) Prashikshan Varg
 • Close with next Baithak date, place and shanti mantra