Mahanagar Baudhik Toli Baithak & Prashikshan

Feel free to edit this page or do things differently.

Mahanagar Baudhik Toli is made of:

 • Mahanagar Baudhik Pramukh
 • Each Khanda Baudhik Pramukh

Mahanagar Baudhik Toli Baithak Apekshit:

 • Mahanagar Baudhik Toli
 • Optional: Mahanagar Karyavah/Sah-Karvah, Sharireek Pramukh, Vyavastha Pramukh

When to have Mahanagar Baudhik Toli Baithak:

 • Third Sunday evening of the month

Suggested duration of Mahanagar Baudhik Toli Baithak:

 • 2h

What to do in Mahanagar Baudhik Toli Baithak/Prashikshan:

 • Open with geet of running month
 • Note Apekshit/Upasthit
 • Sameeksha of previous month
 • Share Mahanagar pravas yojana
 • Do abhyasa of next month geet
 • Preparation of Baudhik points
 • Close with next Baithak date, place and shanti mantra