• Place: Saraswati SishuMandir, Srinagar.
  • Schedule: 3pm, Sunday, 19th January.
  • Note: Valay Baudhik Pramukh are apekshit in this baithak.
  • Note: Soochi of Swayamsevak for Vyaktik Geet Prashikshan required.