November 2019

 • Place: Meerapuram Khand Baudhik Pramukh Home
 • Schedule: 3pm, sunday, 17th November.
 • Baithak duration: 4:00pm to 5:45pm.
 • Upasthit:
 1. MeeraPuram Khand Baudhik Pramukh
 2. KeshavPuram Khand Baudhik Pramukh
 3. MadhavPuram Khand Baudhik Pramukh
 4. Mahanagar Baudhik Pramukh
 • Anupasthit:
 1. MahankaliPuram Khand Baudhik Pramukh
 2. Gachibowli Khand Baudhik Pramukh
 3. PragatiPuram Khand Baudhik Pramukh
 • Topics conducted:
 1. Sameeksha of previous month on following four points:
  1. Khand Baudhik Toli Created? Khand Baudhik Toli Baithak Happened?
  2. Khand Pravas Yojana Prepared?
  3. Khand Abhyasa Varg (Baudhik Yojana in the varg) conducted?
  4. Soochi of SwayamSevak Nirmaan for Vyaktik Geet and Sangh Prarthana prepared?
 2. Mahanagar pravas yojana was shared earlier.
 3. Prashikshan of next month geet.
 4. Prashikshan of this month charcha.
 • Miscellaneous:
 1. Soochna of Prant Shivir, Prathmika Shiksha Varg and Sarvekshan shared.
 2. Discussion of how to conduct Khand Baudhik Toli baithak happened.
 3. Each khanda Baudhik Toli will share one new Subhashita, one Amrutvachan and one geet by January baithak.