• Place: Pragatipuram Khand Nivasi Varg Sthan
 • Schedule: 3pm, Saturday, 19th October.
 • Baithak duration: 4:00pm to 5:15pm.
 • Upasthit:
 1. MeeraPuram Khand Baudhik Pramukh
 2. Gachibowli Khand Baudhik Pramukh
 3. PragatiPuram Khand Baudhik Pramukh
 4. KeshavPuram Khand Baudhik Pramukh
 5. MadhavPuram Khand Baudhik Pramukh
 6. Mahanagar Baudhik Pramukh
 • Anupasthit:
 1. MahankaliPuram Khand Baudhik Pramukh
 • Topics conducted:
 1. Attempted to sing the entire geet of this month together from memory.
 2. Sameeksha of previous month on following four points:
  1. Khand Baudhik Toli Created? Khand Baudhik Toli Baithak Happened?
  2. Khand Pravas Yojana Prepared?
  3. Khand Abhyasa Varg (Baudhik Yojana in the varg) conducted?
  4. Soochi of SwayamSevak Nirmaan for Vyaktik Geet and Sangh Prarthana prepared?
 3. Recap of our dhyeya for this Varsh.
 4. Mahanagar pravas yojana was shared earlier.
 5. Charcha on "Lok Shakti in comparison to Raj Shakti".
 • Miscellaneous:
 1. KeshavPuram Nivasi Varg had pravas from Kshetra Sah-Baudhik Pramukh and Prant Prachar Pramukh.
 2. Gacchibowli Nivasi Varg had pravas from Kshetra Seva pramukh.
 3. PragatiPuram Nivasi Varg had pravas from Prant Prachar Pramukh.
 4. Two points from this month's baithak of Mahanagar Karyakarini Toli with Dakshin-Madhya Kshetra Prachark was shared.