January 2024

    1
    2
 • Katha: HV Sheshadri
 • Charcha: Swayamsevak ke Guna aur Vyavahar
 • Baudhik: Swyamsevak ki Siddhata

(Other Bauddhik topics to be taken up in remaining weeks)