Mahanagar pravas yojana

2021-2022

 1. June 2021
 2. July 2021

2020-2021

 1. June 2020
 2. July 2020
 3. August 2020
 4. September 2020
 5. October 2020
 6. November 2020
 7. December 2020
 8. January 2021 Pravas as per Jan Jagaran Yojana.
 9. February 2021
 10. March 2021
 11. April 2021
 12. May 2021

2019-2020

 1. June 2019
 2. July 2019
 3. August 2019
 4. September 2019: Khand Varg Yojana supersedes
 5. October 2019
 6. November 2019
 7. December 2019: Yojana as required for Shivir and Prathmika Shiksha Varg
 8. January 2020
 9. February 2020
 10. March 2020
 11. April 2020 Virtual. Khanda Palak should plan sameeksha of their khanda.
 12. May 2020 Virtual. Khanda Palak should plan sameeksha of their khanda.