Mahanagar pravas yojana

2020-2021

 1. June 2020
 2. July 2020
 3. August 2020
 4. September 2020
 5. October 2020

2019-2020

 1. June 2019
 2. July 2019
 3. August 2019
 4. September 2019: Khand Varg Yojana supersedes
 5. October 2019
 6. November 2019
 7. December 2019: Yojana as required for Shivir and Prathmika Shiksha Varg
 8. January 2020
 9. February 2020
 10. March 2020
 11. April 2020 Virtual. Khanda Palak should plan sameeksha of their khanda.
 12. May 2020 Virtual. Khanda Palak should plan sameeksha of their khanda.