Mahanagar pravas yojana

2019-2020

 1. June 2019
 2. July 2019
 3. August 2019
 4. September 2019: Khand Varg Yojana supersedes
 5. October 2019
 6. November 2019
 7. December 2019: Yojana as required for Shivir and Prathmika Shiksha Varg
 8. January 2020
 9. February 2020
 10. March 2020

2020-2021

 1. April 2020 Virtual. Khanda Palak should plan sameeksha of their khanda.
 2. May 2020 Virtual. Khanda Palak should plan sameeksha of their khanda.