• Place: MadhavPuram Khand Baudhik Pramukh home.
 • Schedule: 2:30pm, Sunday, 23rd June.
 • Baithak duration: 2:30pm to 3pm.
 • Upasthit:
 1. Gachibowli Khand Baudhik Pramukh over video conference
 2. MadhavPuram Khand Baudhik Pramukh over video conference
 3. Mahanagar Baudhik Pramukh over video conference
 • Anupasthit:
 1. MeeraPuram Khand Baudhik Pramukh
 2. PragatiPuram Khand Baudhik Pramukh
 3. KeshavPuram Khand Baudhik Pramukh
 4. MahankaliPuram Khand Baudhik Pramukh
 • Topics conducted:
 1. Sameeksha of previous month
 2. shared Mahanagar pravas yojana for next month
 3. Shared pointers for next month Charcha and Baudhik