• Place: Mahanagar Baudhik Pramukh home.
 • Schedule: 2:30pm, Sunday, 26th May.
 • Baithak duration: 3pm to 5:15pm.
 • Upasthit:
 1. MeeraPuram Khand Baudhik Pramukh
 2. Gachibowli Khand Baudhik Pramukh
 3. PragatiPuram Khand Baudhik Pramukh
 4. KeshavPuram Khand Baudhik Pramukh
 5. MadhavPuram Khand Baudhik Pramukh
 6. MahankaliPuram Khand Baudhik Pramukh
 7. Mahanagar Baudhik Pramukh
 • Anya:
 1. Satish ji from MahadevPuram Khand toli
 2. Mahanagar Sah-Karyavah
 • Topics conducted:
 1. Sameeksha of previous month
 2. Charcha on dayitva of Baudhik pramukh
 3. Baudhik Yojana review
 4. shared Mahanagar pravas yojana for next month
 5. Shared pointers for next month Charcha and Baudhik
 6. Charcha on role of Baudik pramukh in context of Guru Puja
 • Miscellaneous:
 1. Three baudik pramukh had model Varta Sameeksha with dakshin madhya kshetra sah-baudhik pramukh later at prant karyalaya